Hjernebølger

Her kan du læse en kort beskrivelse af de enkelte hjernebølger, som er illustreret nedenfor.
Hjernen er kemisk og elektrisk. Ved Neurofeedback måles hjernens svingninger, hvorved man kan aflæse hjernens bevidsthedstilstand eller opmærksomhedsniveau. 

Deltabølger svinger langsomt og er dominerende under dyb søvn.
Thetabølger er relateret til drømme, dyb meditation, kreativitet og følelser.
Alpha er hjernens hvile- og tomgangs bølger. Alpha er fremherskende ved let meditation.
Betabølger afspejler den udadvendte opmærksomhed og tankeaktivitet.
Gammabølger optræder ved kognitive processer og indlæring.

Alle typer af hjernebølger optræder hele tiden, men afhængig af opmærksomheds- eller bevidsthedsniveauet er der en af hjernebølgerne, der er den dominerende.

Ovenstående beskrivelse af hjernebølger angiver bevidsthedstilstande, hvor hjernen er i balance. Det er imidlertid således at ved slag på hovedet, traumer, stress, medfødte hjerneubalancer mv., så kommer hjernen i ubalance og selv om hjernen lige som resten af kroppen til en vis grad er selvhelbredende, så er det ikke altid at der kommer balance i hjernebølgerne og hjernekemien efter hændelsen. Dette betyder at hjernen begynder at producere en uhensigtsmæssig hjernebølgesammensætning, hvilket medfører at personen nu får problemer af forskellig art som fx kognitive, hukommelsesmæssige, humørmæssige, søvnrelaterede, smerter, afhængigheds- eller adfærdsmæssige problemer.

Når man træner sin hjerne med neurofeedback, så træner man direkte på hjernens evne til at danne de hjernebølgesammensætninger, der er hensigtsmæssige for en hjerne i balance. Neurofeedback gør det muligt, på kort tid, at opnå tilstande som ellers kræver flere års træning med andre mentale teknikker.

Hvis du er interesseret i at læse mere om hjernebølger kan du læse det her.

Hvis du vil vide mere om neurofeedback og om hvordan du kommer igang kan du læse om ofte stillede spørgsmål her.